GUNILLA SANDSTRÖM

Leg. Psykolog & Leg. Psykoterapeut

När vi av en eller annan anledning mår psykiskt dålig, beroende på en krishändelse eller för att våra relationer inte fungerar, har vi svårare att ta initiativ och fatta riktiga beslut och följden blir att vi hamnar i låsta lägen som vi inte kan ta oss ur. I sådana situationer behöver vi alla hjälp av någon utomstående som via sina kunskaper och erfarenheter kan få oss att komma till insikt eller kan erbjuda terapier som ändrar destruktiva beteendemönster.

Läs artikeln om Gunilla i 
Psykolog-tidningen april '18!

+46 708 569 650

+60 (0) 11 69 34 87 13

13 AA Impiana Condiminium 

Jalan Ampang Ulu

55 000 Kuala Lumpur

  • Facebook - Black Circle