GUNILLA SANDSTRÖM PhD

Jag är legitimerad psykolog och specialiserad psykoterapeut. Mina erfarenheter har jag fått via många års psykoterapeutiskt arbete med enskilda personer och i parterapier samt från arbete inom akutpsykiatrin, neuropsykologin, rättspsykiatrin och även som  konsult och handledare till många chefer i näringslivet.

Under drygt tio år arbetade jag i Kuala Lumpur dels som psykoterapeut och dels  som projektledare för ett utvecklingsarbete som resulterade i ett verktyg online där attityder kan mätas och analyseras. Verktyget som heter TopDec använder jag kontinuerligt i all min terapi för att kunna mäta den reella effekten av de terapeutiska insatserna.

+46 708 569 650

+60 (0) 11 69 34 87 13

13 AA Impiana Condiminium 

Jalan Ampang Ulu

55 000 Kuala Lumpur

  • Facebook - Black Circle